Czym jest przemoc domowa?

Istnieje kilka definicji “przemocy domowej”. W pojęciu Women’s Aid, przemoc domowa to fizyczna, psychiczna, seksualna lub finansowa przemoc, która ma miejsce w związku intymnym lub rodzinie i przyjmuje formę nacisku i kontroli. Można w to wliczyć zmuszanie do małżeństwa i tak zwane „honorowe zbrodnie”.

Przemoc domowa jest bardzo powszechna: badania pokazują, iż w swoim życiu doznaje jej co czwarta kobieta.  Dwie kobiety tygodniowo giną z ręki swoich byłych lub obecnych partnerów. Wszystkie formy przemocy domowej biorą się z chęci posiadania władzy i kontroli nad swoim partnerem lub innymi członkami rodziny. Przemoc domowa jest zjawiskiem ciągłym i zagrażającym życiu, nasila się z czasem. Wywiera ona ogromny wpływ na dzieci w rodzinach nią dotkniętych.

Przemocy domowej najczęściej doświadczają kobiety, a dopuszczają się jej mężczyźni, szczególnie, gdy występuje w formie powtarzających się, poważnych fizycznych napaści lub kiedy dochodzi do gwałtu czy napaści na tle seksualnym, albo też kończy się okaleczeniem czy śmiercią. Dlatego też będziemy raczej zwracać się do tego, który znęca się jako do “niego”, a do tego, kto doznaje krzywdy, jako do “niej”.

Każda kobieta może doświadczyć przemocy domowej bez względu na rasę, pochodzenie etniczne czy religię, klasę społeczną, upośledzenie czy styl życia.   Przemoc domowa występuje również w związkach homoseksualnych, biseksualnych oraz transseksualnych i mogą się jej dopuścić różni członkowie rodziny, (dalsza rodzina lub starsze dzieci).

Rozpoznanie przemocy domowej.

Czy przemoc domowa jest przestępstwem? Na przemoc domową składa się wiele różnych zachowań i dlatego nie istnieje pojedyncze przestępstwo dotyczące „przemocy domowej”.

Wiele rodzajów przemocy domowej składa się na przestępstwo, włączając w to psychiczne znęcanie się, uszkodzenie ciała, duszenie, molestowanie seksualne, gwałt, nękanie, prześladowanie oraz grożenie śmiercią lub przemocą.

Niektóre formy emocjonalnego znęcania się nie są definiowane jako przestępstwo – jednak mogą poważnie i trwale wpłynąć na samopoczucie czy niezależność kobiety lub dziecka.

Kto jest odpowiedzialny za tą przemoc?

Prześladowca jest zawsze odpowiedzialny za przemoc i powinien ponosić odpowiedzialność. Ofiara nigdy nie jest odpowiedzialna za zachowanie swojego prześladowcy.

Prześladowcy często próbują uniknąć osobistej odpowiedzialności za swoje zachowanie, oskarżając kogoś innego albo związek, swoje dzieciństwo, zdrowie czy też nałogi takie jak alkohol czy narkotyki. Podczas gdy te czynniki mogą mieć jakiś wpływ, to jednak nie są one bezpośrednim powodem znęcania się.

Rozpoznanie przemocy domowej

Każdy się kłóci i czasami nie zgadza się ze swoim partnerem czy rodziną. Wszyscy robimy rzeczy, których potem żałujemy i które powodują smutek tych, na których nam zależy. Ale gdy to zaczyna być na porządku dziennym, jest to oznaką przemocy domowej. Następujące pytania mogą ci pomóc:

 • Czy twój partner lub inny członek rodziny zabronił ci widywania przyjaciół albo rodziny?
 • Czy powstrzymał cię przed pójściem do pracy lub uczęszczaniem na studia?
 • Czy sprawdzał cię lub śledził?
 • Czy niesprawiedliwie oskarża cię o flirtowanie lub romans z innymi?
 • Czy nagminnie umniejsza twojej godności lub upokarza, krytykuje albo obraża cię?
 • Czy obawiasz się jego?
 • Czy kiedykolwiek zmieniłaś swoje zachowanie, ponieważ bałaś się jego reakcji?
 • Czy kiedykolwiek z premedytacją zniszczył twoją własność?
 • Czy kiedykolwiek skrzywdził albo groził tobie lub twoim dzieciom?
 • Czy zabrania ci dostępu do pieniędzy?
 • Czy próbował powstrzymać cię od pójścia do lekarza, kiedy tego potrzebowałaś?
 • Czy kiedykolwiek  próbował cię kontrolować mówiąc, że zostaniesz deportowana ponieważ jesteś imigrantem?
 • Czy kiedykolwiek groził, że zabierze ci dzieci albo, że nie będziesz mogła ich zabrać ani widywać, jeśli od niego odejdziesz?
 • Czy kiedykolwiek zmuszał cię do współżycia z nim lub z innymi ludźmi?
 • Czy kiedykolwiek zabronił ci wyjścia z domu?
 • Czy swoje zachowanie usprawiedliwia działaniem alkoholu lub narkotyków?
 • Czy kontroluje twoje spożycie narkotyków i alkoholu?

Jeśli odpowiedziałaś tak na jedno lub więcej z powyższych, możesz doświadczać przemocy domowej.

Aby szybko wyczyścić historię przeglądania
wciśnij na klawiaturze jednocześnie Ctrl – Shift – Delete