Jak prześladowca może dowiedzieć się o tym, co robiłaś w Internecie?

Zasadniczo, przeglądarka internetowa zapisuje niektóre informacje, w miarę jak odwiedzasz różne strony internetowe. Obejmuje to obrazki ze stron, które odwiedzasz, informacji wpisane w wyszukiwarkach oraz historię ujawniającą ścieżkę stron które odwiedziłaś. Proszę podążaj za instrukcjami przedstawionymi poniżej, aby zminimalizować szanse, że ktoś dowie się, iż odwiedziłaś tę stronę.

Jeśli wiesz, jakiej przeglądarki używasz, to przejdź do kolejnych instrukcji poniżej. Jeśli nie wiesz, jakiej przeglądarki używasz, naciśnij na przycisk Pomoc (Help), znajdującym się na pasku zadań w górnej części okna przeglądarki. Rozwinie się pasek menu, ostatnia opcja powie: About Internet Explorer, About Mozilla Firefox lub czymś podobnym. Ta opcja powie ci, jakiej przeglądarki używasz – następnie przejdź do kolejnych instrukcji poniżej.

Internet Explorer:

Naciśnij na menu Narzędzia (Tools) i wybierz Opcje Internetowe (Internet Options). Na zakładce Główne (General), poniżej Tymczasowe Pliki Internetowe (Temporary Internet Files), naciśnij Skasuj Cookies (Delete Cookies) i potwierdź OK. Naciśnij Skasuj Pliki (Delete Files), zaznacz okienka o nazwach Usuń wszystkie zasoby offline (Delete all offline content) i potwierdź OK. Pod przyciskiem Historia (History), naciśnij Wyczyść Historię (Clear History) i potwierdź OK.Teraz, przejdź do następnej zakładki – naciśnij na zakładkę Treść, wybierz opcję AutoComplete i na końcu naciśnij Clear Forms.

Firefox/Netscape:

Naciśnij Narzędzia (Tools) i potem Opcje (Options), następnie naciśnij Prywatne (Privacy). Naciśnij na przycisk Wyczyść (Clear) znajdującego się obok przycisków Cache i Saved Form Information.

Opera:

Naciśnij Narzędzia (Tools) i potem Preferencje (Preferences). Naciśnij na zakładkę Zaawansowane (Advanced) i potem przycisk Historia (History) część po lewej stronie. Naciśnij na przycisk Wyczyść (Clear) i przycisk Opróżnij Teraz (Empty Now).

Kasowanie historii przeglądarki internetowej:

Przeglądarka internetowa przechowuje spis wszystkich stron, które odwiedziłaś. Nazywa się to ‘historią’. Aby skasować historię dla przeglądarek Internet Explorer i Netscape/Firefox przytrzymaj przycisk Ctrl na klawiaturze i wybierz przycisk H (Crtl, Alt i H dla przeglądarki Opera). Znajdź każdy wpis, który ma w nazwie www.womensaid.org.uk, najedź myszką, kliknij prawym przyciskiem i wybierz Skasuj (Delete).

Email:

Jeśli twój prześladowca wysyła do ciebie pogróżki lub niepokoi cię poprzez wiadomości email, powinnaś je wydrukować i trzymać jako dowód nękania. Każda wiadomość, którą wcześniej wysłałaś, jest przechowana w katalogu Wiadomości Wysłane (Sent Items). Jeśli zaczęłaś pisać wiadomość, ale jej nie dokończyłaś, może być przechowana w katalogu Kopie Robocze (Drafts). Jeśli odpowiadasz na email, to oryginalna wiadomość mieści się w zakresie wiadomości – wydrukuj i skasuj wiadomość, jeśli nie chcesz, aby ktoś dowiedział się co zawierał pierwotny email.

Jeśli skasujesz wiadomość w programie Outlook Express, Outlook, Thunderbird etc., to tak naprawdę ona się nie kasuje – tylko przenosi do katalogu pod nazwą Wiadomości Skasowane (Deleted Items).Stamtąd musisz usunąć ją raz jeszcze.

W programie Outlook Express etc., najedź prawym przyciskiem myszy na wiadomość skasowane (Deleted Items), aby usunąć poszczególne wiadomości.

Ogólne zabezpieczenia:

Jeśli nie używasz hasła, aby zalogować się na twój komputer, ktoś inny może mieć dostęp do twojej poczty oraz sprawdzić, jakie strony internetowe odwiedzałaś. Najbezpieczniej będzie, jeśli skorzystasz z Internetu w bibliotece, w domu zaufanego przyjaciela lub w pracy.

Wszystkie powyższe informacji mogą w zupełności nie zatrzeć twoich śladów. Wiele przeglądarek posiada opcję wyświetlania ostatnio odwiedzanych stron. Najbezpieczniejszą drogą szukania informacji w Internecie, jest udanie się do biblioteki, domu zaufanego przyjaciela lub w pracy.

Aby szybko wyczyścić historię przeglądania
wciśnij na klawiaturze jednocześnie Ctrl – Shift – Delete