Czym jest uprowadzenie dziecka?

Mówimy o uprowadzeniu dziecka kiedy jeden z rodziców dopuści sie do nieautoryzowanego przeniesienia dziecka z jego stałego miejsca zamieszkania.

Nieautoryzowane jest wtedy, gdy nie ma pozwolenia drugiego rodzica na przeniesienie dziecka lub nie ma formalnego pozwolenia sadowego na taki czyn.

Uprowadzenie dziecka w granicach Wielkiej Brytanii nie jest przestępstwem kryminalnym, to nie znaczy , ze nie masz legalnych praw aby dziecko zostało zwrócone pod twoja opiekę, jednak będą one inne niż, gdy dziecko jest uprowadzone poza granice kraju.

Jest czynem kryminalnym, gdy jeden z rodziców, przeniesie osobę poniżej 16 roku życia, poza granice kraju, bez wcześniejszego porozumienia i pozwolenia drugiego rodzica, który również ma prawa rodzicielskie.

To znaczy, ze jeżeli ojciec dziecka ma prawa rodzicielskie, będzie czynem kryminalnym, jeżeli wyślesz lub wywieziesz dziecko poza granice Wielkiej Brytanii, bez wcześniejszego uzyskanie pozwolenia od ojca lub pozwolenia sadowego.

To sie odnosi do wycieczek szkolnych lub wakacji rodzinnych.

Nie będzie kryminalnym przestępstwem jeżeli:

  • Jeżeli nasz nakaz sadowy ( Residence Order), potwierdzający, ze dziecko permanentnie mieszka z toba.
  • Masz pozwolenie sadowe, pozwalające ci na wywiezienie dziecka poza granice kraju.

Jak zapobiec temu aby moje dziecko nie zostało uprowadzone?

Jeżeli podejrzewasz, ze ojciec dziecka będzie chciał uprowadzić dziecko, bez twojego pozwolenia i masz ku temu podejrzeniu powody, możesz złożyć wniosek do sadu o zakaz podejmowania określonych czynności względem dziecka (Prohibited Steps Order, PSO). Ten zakaz zabrania jednemu z rodziców czegoś specyficznego, tak jak odebrania dziecka ze szkoły bez twojej zgody lub wywiezienia dziecka poza granice Anglii i Walii.

Jeżeli podejrzewasz, ze ojciec dziecka będzie chciał wywieść dziecko poza granice Anglii i Walii, wtedy możesz złożyć wiosek do sadu o postanowienia dotyczącego kwestii szczegółowej (Specific Issue Order, SIO), gdzie ojciec, może mieć nakazane oddanie swojego paszportu do sadu lub prawnikowi. Ma to na celu uniemożliwienie przekroczenia granicy bez ważnego paszportu.

Możesz złożyć wniosek do sadu, jeżeli uważasz, ze jest ryzyko wywiezienia dziecka bez twojej zgody. Możesz taki wniosek złożyć bez powiadomienia ojca dziecka.

Będziesz musiała wypełnić formularz C100 i C1A z prośba o wydanie PSO lub SIO.

Ojciec dziecka będzie poinformowany o twoim wniosku po pierwszej rozprawie sadowej. Na kolejna  rozprawę sadowa beda sie musieli stawić obydwoje rodziców aby zdecydować czy wciąż jest potrzebna ta ochrona.

 

Jeżeli sie zdecydujesz na złożenie wniosku bez powiadomienia ojca dziecka, będziesz musiała wyjaśnić dlaczego. Argumentami mogą być:

  • Ojciec dziecka straszył, ze wywiezie dziecko poza granice kraju bez twojej zgody
  • Ojciec używał przemocy w stosunku do ciebie lub dziecka
  • Ojciec dziecka ma bilety i dokumenty potwierdzające jego pogróżki ale ty na to nie wyraziłaś zgody.

Jeżeli uważasz, ze ojciec dziecka będzie próbował opuścić granice kraju w ciągu 24-48 godzin, w takiej sytuacji mogą być podjęte takie akcje:

  • Sad może wydąć zarządzenie o powiadomieniu służb granicznych aby zapobiec przekroczenie granicy. To znaczy policja wyda alarm przy danych dziecka na lotniskach i przejściach granicznych. To będzie tylko możliwe, w przepadku kiedy ryzyko jest prawdopodobne w ciągu

24 godzin do 48 godzin. Ten alarm będzie działał przez 4 tygodnie, chyba ze sad wyda przedłużenie.

  • Sad może wydąć zarządzenie oddania paszportu lub zakaz wyrobienie paszportu przez Biuro Paszportowe.
  • Policja może wydąć zawiadomienie do służb granicznych bez składania wniosku do sadu. Jest to tylko możliwe jeżeli istnieje prawdziwe ryzyko uprowadzenia dziecka w przeciągu kolejnych 24godzin.

Wszystkie te powyższe akcje sa możliwe tylko kiedy istnieją dowody, ze dziecko jest narażone na uprowadzenie w ciągu kolejnych 24godzin.

Jeżeli uważasz, ze ojciec dziecka planuje uprowadzenie, skontaktuj sie z prawnikiem, który specjalizuje sie w tej dziedzinie.

Źródła: Rights of Women, Ministry of Justice