Nasza PomocOferujemy bezpłatnie
• specjalistyczną pomoc prawną,
• wsparcie psychologiczne,
• zajęcia terapeutyczne,
• program „Wolność”- praktyczne warsztaty edukacyjne (jak rozpoznawać zachowania typowe dla sprawców przemocy) Nasze zajęcia warsztatowe opatre są na znanych publikacjach:”Living with the Dominator” oraz „Freedom’s Flowers” napisanych przez autorkę Pat Craven.

Facebook